Česká asociace horských vůdců Česká asociace horských vůdců  (ČAHV), anglicky: Czech mountain guide association (CMGA) národní asociace:

Zastupuje zájmy, provádí výcvik a hodnocení horských vůdců ve všech formách lezení, alpinismu a skialpinismu.

ČAHV je tedy jediným národním nositelem licence IFMGA.
Horští vůdci, s licencí IFMGA jsou zkušení profesionálové s nejlepší kvalifikací pro vedení lidí v horách. Jejich výcvik a hodnocení trvá mnoho let, a schopnosti, které během té doby získají, jsou výjimečné.

 

Na těchto stránkách najdete informace o:
Rozsáhlých zkušenostech, důkladném výcviku a hodnocení, které získání kvalifikace Českého horského vůdce vyžaduje.
Široké nabídce profesionálních služeb poskytovaných členy ČAHV.
Možnostech, jak kontaktovat členy asociace a jak procházet jejich seznam, s užitečným nástrojem pro vyhledávání, který Vám pomůže najít vůdce vyhovujícího Vašim požadavkům.

ČAHV stanovuje profesionální standardy pro služby nabízené členy asociace.
Podporuje bezpečnost, dobré kvalitní provedení a zábavu při lezení, a alpinismu a skialpnismu.

 

ČAHV je členem Mezinárodní federace asociací horských vůdců známe pod zkratkami : IFMGA-anglicky, UIAGM - francouzsky, nebo IVBV - německy, což je útvar, který koordinuje standardy jako jsou vzdělávání , kodexy, právní úpravy a legislativu a vzájemné uznávání 26 národních asociací horských vůdců. Český horský vůdce je členem IFMGA, což jednoduše řečeno znamená, že je to horský vůdce s mezinárodní kvalifikací a znalostmi a dovednostmi pro vedení skupin a jednotlivců ve všech nejnáročnějších horských, skalních a skialpinistických oblastech světa.

 HISTORIE A CÍLE

Česká asociace horských vůdců ČAHV resp. anglicky CMGA
• V roce 1998 ji založili Vít Novák,  Ladislav Jirásko a Josef Šimůnek. První kontakty s tehdejším předsedou UIAGM Italem Carellem.
• V roce 2001 se sloučili organizace ČAHP a ČAHV
• V roce 2002 vytvořil a představil Dušan Stuchlík systém vzdělávání českých horských vůdců na mezinárodním kongresu IFMGA (Mezinárodní federace asociací horských vůdců) v Bledu ve Slovinsku.
• V roce 2004 byla CMGA přijata mezi kandidátské země IFMGA, a to  na kongresu v polském Zakopaném ve Vysokých Tatrách. Jako partnerská země bylo určeno Rakousko, které prostřednictvím svých lektorů dohlíželo na první vzdělávací běh českých horských vůdců.
• Na základě těchto úmluv jsme otevřeli v roce 2004 první výcvikový kurz.
• Cílem CMGA je sjednotit výcvik, pravidla, etiku a odpovědnost horských vůdců české republiky tak, aby tato profese odpovídala mezinárodním, všeobecně uznávaným pravidlům IFMGA. CMGA chce nabídnout především českým klientům profesionálně vycvičené horské vůdce, kteří zaručují standart IFMGA při vedení ve skalních, ledových, horských, vysokohorských a skialpinistických terénech ve všech zemích světa. Dále chce CMGA do budoucna podniknout takové kroky, aby licence „Horský vůdce IFMGA“ byla v ČR jedinou platnou licencí pro vedení klientů ve výše uvedených terénech  a zároveň byla zakotvena v Živnostenském zákoně.