Nehoda ve Vysokých Tatrách 15. 3. 2014

19.03.2014 22:00
ČAHV s politováním oznamuje tragickou nehodu, která se stala dne 15. 3. 2014 v odpoledních hodinách ve Vysokých Tatrách ve Velké Studené dolině během skialpové túry s horským vůdcem.
Na následky zasypání lavinou skialpinista zemřel.
 
ČAHV vyjadřuje pozůstalým hlubokou soustrast.

Vyjádření České asociace horských vůdců (dále jen „ČAHV“) k nehodě Vojtěcha Dvořáka ve Vysokých Tatrách ze dne 15. 3. 2014


ČAHV podala zprávu o nehodě bezpečnostní komisi Mezinárodní asociace horských vůdců (dále jen „UIAGM“). Pro interní potřebu ČAHV  a potřeby UIAGM byla ustanovena vyšetřovací skupina, která se zabývala příčinami nehody. Šetření nehody bylo uzavřeno vydáním zprávy Technické komise ČAHV  k nehodě dne 16.6.2014.  Ze zprávy vyplývá, že nehoda nebyla způsobena jednou fatální chybou vůdce nebo vážným nedodržením bezpečnostních předpisů, ale zřetězením několika méně závažných chyb, které jednotlivě nelze považovat za příčinu nehody, ale v konečném důsledku vedly k neštěstí a úmrtí klienta při transportu během záchranné akce.

Zpráva o nehodě byla přednesena na valné hromadě (VH) ČAHV.  Přestože počet klientů na dané túře neměl příčinnou souvislost s nehodou a neodporoval bezpečnostním pokynům ČAHV, vůdce porušil interní předpis o povinnosti řídit se pokyny národních asociací členských zemí UIAGM. V tomto případě se jednalo o pokyn Národní asociace horských vůdců Slovenské republiky, která stanovuje přesné počty klientů na jednotlivé túry ve Vysokých Tatrách. Za porušení tohoto ustanovení byla Vojtěchu Dvořákovi udělena důtka ČAHV.

Ze strany slovenské policie bylo vyšetřování uzavřeno bez označení viníka.

ČAHV považuje za důležité informovat veřejnost o skutečnosti, že se v médiích objevilo mnoho nepravdivých informací o nehodě, zejména pak o neposkytnutí pomoci ze strany horského vůdce.

Přestože se všechny členské země UIAGM snaží připravit své horské vůdce pro jejich nebezpečné povolání co nejlépe (výcvik trvá 3 roky a zahrnuje přes 900 hodin výuky), bohužel docházelo a zřejmě i bude nadále docházet k občasným tragickým nehodám, při kterých zahyne klient nebo častěji vůdce se svými klienty. Cílem našeho výcviku je, aby vůdci snižovali riziko na co nejmenší úroveň, ale zároveň je nutné si uvědomit, že ho nelze z této činnosti nikdy zcela vyloučit, ba naopak, určité zbytkové riziko je nutné vždy akceptovat i ze strany klientů. 

ČAHV na svých stránkách vyjádřila politování nad nehodou a upřímnou soustrast pozůstalým.

Za ČAHV Karel Kříž, vedoucí technické komise a Josef Šimůnek, president ČAHV