Aspirantské zkoušky 2020. Jaké byly?

12.10.2020 11:18

V průběhu léta 2020 proběhla ve vzdělávacím běhu horských vůdců 2018/2021 první opravdu klíčová součást kurzu, tedy "Aspiranstská zkouška". 

Proč klíčová? 

Protože od této zkoušky jsou aspiranti hozeni do vody a musí se naučit plavat i s reálnými hosty v rámci supervizované i nepřímo dozorované praxe. První část aspirantské zkoušky zahrnovala problematiku ledovce, lezení v mixu, ledu a sněhu. Nově byla s aktuálním během zkouška rozdělena na dvě části a tato "sněhově ledová část" proběhla na začátku července v oblasti Mont Blancu ve Francii. Tato část zkoušky bohužel znamenala zeštíhlení stávajícího vzdělávacího běhu o jednoho adepta, který nevyhověl požadavkům této již velmi náročné a komplexní části vzdělávání horských vůdců. Lektory tohoto kurzu a zkoušky byli Radek Lienerth, Jan Novotný a Lukáš Pálka.

Druhá část aspirantské zkoušky byla zaměřena na tradiční skalní lezení a problematiku vedení na krátkém laně ve skalním terénu. Tato druhá část proběhla ve Vysokých Tatrách na Slovensku v závěru září. Díky excelentnímu počasí a podmínkám se nám zadařilo realizovat program v maximálně možném rozsahu včetně vícedenního hřebenového přechodu Kežmarský štít - Lomnický štít - Pyšné štíty - Baraní rohy - Čierne veže - Čierny štít - Kolový štít - Karbunkulový hřeben - Jastrabia veža - Zelené pleso a varianty severní stěny a hřebenů zpět na Malý Kežmarský Štít. Lektory této části kurzu byli Radek Lienerth, Karel Kříž a Lukáš Pálka.

Všichni frekventanti kurzu splnili jeho požadavky a můžeme jim tak pogratulovat k završení vzdělávání po část "Horský vůdce Aspirant", což je vlastně tak něco jako Bc. na vysoké škole a popřát úspěšnou praxi a absolvování zbývající části kurzu po závěrečnou zkoušku horského vůdce UIAGM. 

Kromě aktivních vůdců UIAGM se tak můžete v následujícím roce na túrách i kurzech setkat s aspiranty běhu 2018/2021 Janem Haisem, Dannym Menšíkem, Janem Zahulou, Ladislavem Petrášem, Petrem Kejklíčkem a Radkem Grohem.