Aspiranti HV na písku

04.09.2011 20:00

ČAHV - UIAGM 

Pískovcové lezení 22. 8. – 26. 8. 2011
Protože lezení na pískovci je specifické a vlastně ani nikde jinde na světě nebo v členských zemích UIAGM nic takového (kromě Německa) není, se aspiranti cvičí i v lezení na tomto druhu skály.
Vždy je dodržován návštěvní řád a pravidla pískovcového lezení.
 
Aspiranti: 
Kaleta Robin, Knill David, Kozelka Roman, Kyrc Martin, Pálka Lukáš
Instruktor HV: Josef Šimůnek
 
Pondělí 22. 8. Prachovské skály – seznámení s terény, metodika
Úterý 23. 8. Prachovské skály – nácvik vedení klientů
Středa 24. 8. Prachovské skály – zkoušky z vedení, prvovýstup a osazení kruhu a přednáška CHKO
Čtvrtek 25. 8. Příhrazy – metodické výstupy a zkoušky
Pátek 26. 8. Adršpach – závěr kurzu lezení na pískovci 
 
Zkoušky vedení:
Všichni frekventanti, provedli výstup s dvěma klienty s dobráním u kruhu a následným odlezem od kruhu a slaněním s přesednutím u kruhu. 
Lezli se klasické cesty obtížnosti V - VII.
 
Zkoušky metodické výstupy:
Způsoby navazováni lanového družstva na písku, způsoby postupového jištění na pískovci, specifické techniky lezení na písku: spáry, komíny, lezení na tření, dobírání a práce s lanem a klienty na vrcholu věže, dobírání klientů u kruhu a odlez, slanění družstva s přesednutím v kruhu atd.
Všichni frekventanti provedli metodický výstup.
 
V Železnici dne 27. 8. 2011
Josef Šimůnek
 

Aspiranti HV na písku 2011