Horští vůdci / MG

Horský vůdce s licencí IFMGA je někdo, kdo má nejvyšší kvalifikací na světě pro vedení lidí v horách, ať už při lyžování, lezení či alpinismu.
Horští vůdci mají mnoho různých podob – co však mají všichni společné, je jejich nadšení pro hory.
Alpinistická průprava horského vůdce se upevňuje tvrdým výcvikovým a hodnotícím kurzem, který trvá od přijetí po závěrečnou zkoušku 3 roky resp. maximálně 5 let.
Výukový program se skládá z jednotlivých bloků kde každý frekventant skládá z těchto bloků zkoušky, výcvik pak pokračuje dílčí zkouškou aspirant horského vůdce. Po této zkoušce je pak každý aspirant povinen pracovat pod přímým a nebo nepřímým dohledem horského vůdce. Důvodem těchto aspirantských túr je po dobu minimálně jednoho roku získání zkušeností a praxe přímo při vedení hostů v terénu. Po této zkušební době a absolvovaní několika dalších bloků výuky je aspirant připraven vykonat závěrečnou zkoušku s titulem horský vůdce UIAGM.

Pravidelný výcvik zaměřený na profesionální růst udržuje u horských vůdců přehled o nejnovějších technikách a standardech.
Zkrátka, horští vůdci jsou mezinárodní odborníci, co se týče hor.

Kompletní abecední seznam horských vůdců.

Horští vůdci / MG